Categories
idolsmiledental new

จัดฟัน เพื่อรอยยิ้มมั่นใจ

จัดฟัน เพื่อรอยยิ้มมั่นใจ คงเห็นพ้องกันนะคะว่า ฟันที่เรียงตัวสวยเป็นระเบียบมีส่วนช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีฟันที่สวยงาม ซึ่งความผิดปกติของฟันและช่องปากที่พบบ่อย เช่น ฟันยื่น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง รวมทั้งการสบฟันผิดปกติ ทำให้เสียบุคลิกภาพ และขาดความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งยังทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง อาจทำให้เกิดฟันผุ โรคเหงือกตามมา และยังเป็นอุปสรรคในการบดเคี้ยวอาหารอีกด้วย

Categories
idolsmiledental new

จัดฟัน fastbraces: การดูแลตนเองในระหว่างทำการจัดฟัน

จัดฟัน fastbraces: การดูแลตนเองในระหว่างทำการจัดฟัน เราควรดูแลทำความสะอาดฟันและช่องปากให้ดีอยู่เสมอ และควรใช้แปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ เนื่องจากฟันที่ถูกติดเครื่องมือหรืออุปกรณ์จะทำความสะอาดได้ยากกว่าเดิม เพราะอาจมีเศษอาหารเข้าไปติดตามร่องต่าง ๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ยังควรงดรับประทานอาหารบางประเภท เช่น อาหารเหนียว ๆ อย่างหมากฝรั่งหรือตังเม อาหารแข็ง ๆ รวมไปถึงอาหารประเภทของหวาน เพราะอาจทำให้ฟันผุได้ง่าย